Servis transportní sítě ministerstva obrany

SEC-COM>Reference>Servis transportní sítě ministerstva obrany

V referencích naší společnosti Sec-Communication, a. s. se nachází i servis armádní mikrovlnné sítě. Konkrétně se jedná o transportní sít Ministerstva obrany - mikrovlnnou radioreléovou sít SDH postavenou na technologiích společností Ericsson - MINI-LINK TN a Nera Networks (v současné době Ceragon) - Nera Evolution LH. Tato síť se rozprostírá na území celé České republiky. Součástí servisu naší společnosti jsou kromě jiného i pravidelné prohlídky jednotlivých spojů na lokalitách a zároveň i servisní zásahy v případě nenadálých událostí, správa dohledových SW a rovněž helpdesk. 

Jaká je charakteristika námi servisovaného
řešení a jeho související specifika?
Proč jsme se rozhodli pro jeho použití?

MIKROVLNNÉ SPOJE MINI-LINK OD SPOLEČNOSTI ERICSSON

MINI-LINK je celosvětově nejpoužívanější mikrovlnné řešení typu point-to-point vhodné pro každou síťovou topologii, pro Licencovaná pásma i volné pásmo 10GHz jednou technologií. Umožňuje flexibilní a rychlou implementaci v síti a nabízí až gigabitovou kapacitu s maximální dostupností poskytované služby.

Variabilita řešení MINI-LINK umožňuje kombinovat jednotlivé typy technologií:

 • MINI-LINK Traffic Node unikátní Ericsson koncept pro uzlové lokality zajišťující maximálně efektivní řešení pro sítě operátorů
 • MINI-LINK Compact Node kompaktní řešení pro koncové lokality
 • MINI-LINK PT (Packet Terminal) pro řešení typu "all-outdoor", optimalizovaný pro paketové sítě s nativním přenosem Ethernetu v mikrovlnném prostředí v kompletně venkovním provedení u antény
 


MINI-LINK je:

 • používán ve více než 160 zemích světa i všemi operátory v České republice
 • nejpoužívanější mikrovlnné zařízení na světě (více než 3 miliony terminálů) i České republice (více než 40.000 terminálů)
 • první zařízení s kapacitou 1Gb/s v jednom kanálu (512 QAM a XPIC) 
 • první předvedené zařízení s kapacitou 4 Gb/s 
 

Transportní síť
Pohled na část transportní sítě Ministerstva obrany.


Technické parametry

 • Vysílaný výkon až do 31 dBm
 • Automatické řízení výstupního výkonu
 • Určeno pro pásma L6, U6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 18, 23, 26, 28, 32, 38, 42 GHz
 • Přenos PDH, SDH nebo Nativního Ethernetu
 • Šířka pásma 7 - 56 MHz
 • Adaptivní modulace
 • Přenosová rozhraní E1, E3, ST M-1 (SFP nebo elektrické), G Ethernet interface (SFP nebo
 • elektrické)
 • Podpora až 4096 QAM
 • QoS
 • Možnost konfigurace s prostorovou diversitou
 • XPIC
 • Rozsah pracovních teplot -50° až+ 60° (vnější jednotka)

 

MINI-LINK
Radiová jednotka MINI-LINK


Mikrovlnné spoje Ceragon (NERA) Evolution Long Haul

 • Vysílaný výkon až do 31 dBm
 • Určeno pro pásma 4, 5, L6, U6, 7, 8, 10, 11 a 13 GHz
 • Přenos SDH nebo Nativního Ethernetu, možný je i hybridní přenos v jednom zařízení
 • Šířka pásma 10, 28, 29.65, 30, 40 a 56 MHz
 • 450 Mbps Ethernet provozu I RR stvol
 • Konfigurace až 10+0 v indoor provedení
 • Split mount až 8+0
 • Přenosová rozhraní, 6 x G Ethernet interface (SFP nebo elektrické), NxSTM-1, NxSTM-4, 75xE1s
 • Podpora 2048 QAM, ACM, ABC
 • QoS
 • Možnost konfigurace s prostorovou diversitou
 • XPIC

 

Radiová jednotka včetně antény

Radiová jednotka včetně antény

 

Jaké další práce byly součástí výstavby transportní sítě Ministerstva obrany?

Předprojektový průzkum
Před zahájením samotné instalace bylo nutno provést předprojektový průzkum, který ověřil realizovatelnost trasy, proměření obou lokalit a návrh konfigurace. Na základě výsledků průzkumu došlo k upřesnění rozsahu instalačních prací v daných lokalitách.

Instalační projekt
Na základě provedeného průzkumu byl spoj realizovatelný a výstavba tohoto spoje potvrzena, byl proveden technický návrh spoje, včetně výpočtu kvality spoje a kmitočtového návrhu. Před dodáním technologie byl připraven Instalační projekt, který upřesnil provedení Instalace na Lokalitách.

Samotná instalace
Instalace se týkala všech spojů TS na téměř 100 Lokalitách po celé České republice, přičemž na některých lokalitách byla instalace provedena včetně nových stožárů.

 

 

| More
TiskNahoru