Servis telefonní sítě Magistrátu hl. m. Prahy

SEC-COM>Reference>Servis telefonní sítě Magistrátu hl. m. Prahy

V oblasti telekomunikací se v posledních letech používá termínu konvergence sítí. Principem je vytvoření univerzální sítě, která je schopna přenášet data různých služeb. S nástupem TCP/IP protokolů a technologie Ethernet došlo k prolnutí oblasti klasické telefonie a oblasti datových sítí. Následný servis je stěžejní pro správné fungování takovýchto sítí.

Společnost Sec-Communication, a. s. využívá dlouholetých zkušeností v oblasti komunikačních systémů, a to zejména s technologiemi firmy Ericsson a jejích pokračovatelů Aastra a Mitel. Obchodní partner Mitel byl společností Sec-Communication, a. s. vybrán, protože nabízí ucelené řešení pro sjednocenou komunikaci. Toto řešení zahrnuje IP pobočkové ústředny, videokonferenci, bezdrátová DECT řešení, a současně i řadu aplikací určených pro komfortní a moderní potřeby uživatelské komunikace. IP telefonní ústředna MX-ONETM z portfolia společnosti MITEL vychází z mimořádně úspěšné řady ústředen Ericsson MD110 a byla navržena tak, aby poskytovala všechny komunikační možnosti bez jakýchkoli omezení či bariér. Účastník není omezen místem, kde se nachází, časem ani typem komunikace. Hlas, data, video i sdílení aplikací konvergují do jediné sítě. 

Komunikační systém MX-ONE Telephony Switch

Komunikační systém MX-ONE Telephony Switch

Kdo je náš největší zákazník v této oblasti?

Naše společnost Sec-Communication, a. s. poskytuje servisní služby významnému klientovi - Magistrátu hl. m. Prahy. V této telefonní síti hvězdicová topologie propojuje centrální řídící pracoviště s šesti vzdálenými lokalitami. Celá síť je homogenní a garantuje uživatelům stejné funkce v kterékoli lokalitě. Telefonní systém je hybridní, a byl navržen tak, aby podporoval jak klasické telefonní přístroje, tak i koncové IP terminály. Integrované řešení systému bezdrátových telefonů využívá přenosu rádiových signálů se zajištěním vysoké úrovně zabezpečení hovorů. Pro evidenci telefonního provozu účastníků a rozúčtování nákladů na hovory slouží tarifikační systém.

Další aplikace - hlasová pošta nabízí možnost zanechání zprávy v případě nepřítomnosti uživatele telefonu. Nejvýznamnější nadstavbou telefonního systému je kontaktní centrum, které usnadňuje občanům, organizacím i firmám komunikaci s Magistrátem hl. m. Prahy. Toto centrum v současné době představuje jediný oficiální přístupový bod do telefonní sítě Magistrátu hl. m. Prahy.

Jaká je podoba námi realizovaného projektu?

Projekt modernizace komunikačního systému spočíval v převedení na hardwarovou platformu podporující rozvoj IP telefonie. Konvergence telekomunikační sítě směrem k podpoře IP byla realizována v posledních třech letech postupně po jednotlivých lokalitách. Naší výhodou byla detailní znalost technologie i vazeb mezi jednotlivými lokalitami a komponentami systému. Důraz byl kladen na zachování stability a bezpečnosti, aby nedošlo k narušení provozu telefonního systému včetně kontaktního centra. Pozitivním faktorem modernizace je podstatné snížení energetické náročnosti i nákladů na údržbu a náhradní díly. Vedle uvedeného projektu poskytujeme nepřetržitou servisní podporu komunikačního systému včetně kontaktního centra. Provádíme vzdálenou diagnostiku instalovaných systémů a řešíme případné problémy přímo u zákazníka.


Další reference z oblasti telefonie:

  • Burzovní palác v Praze
  • České vysoké učení technické
  • Burza cenných papírů

 

 

| More
TiskNahoru