Instalace páteřní optické datové sítě v projektu KBS

SEC-COM>Reference>Instalace páteřní optické datové sítě v projektu KBS

PŘENOS INFORMACÍ POMOCÍ OPTICKÉ DATOVÉ SÍTĚ

Optické datové sítě představují moderní řešení přenosu informací. Tato technologická špička stojí na vrcholu přenosových médií. Optické vlákno je charakteristické tím, že přenáší signály prostřednictvím světla. Na rozdíl od jiných typů vedení používaných v minulosti, jsou optické datové sítě schopny zpracovat větší množství informací na delší vzdálenost a s nižší energetickou náročností. Rychlost přenosu dat prostřednictvím optických datových sítí značně převyšují schopnosti ostatních technologií.

JAK PRACUJEME V TÉTO OBLASTI?

Jelikož pracujeme s mnoha technologiemi, které v drtivé míře využívají IP, nabízíme v tomto směru kvalitní síťové prvky. Jsme držiteli certifikátu Cisco Partner. Jsme schopni zanalyzovat potřebný model u zákazníka a navrhnout nejoptimálnější řešení s ohledem na vyhovující funkční a finanční stránku věci. V dnešní době potřeba rychlého přenosu dat roste, proto budujeme sítě využívající optické spoje v 10GE, 40GE nebo 100GE. V metalickém provedení již využíváme pouze moderní 1 GE, neboť potřeba 100FE klesá. V závislosti na požadavcích zákazníka provádíme i HA scénář pro zachování 100% funkčnosti při výpadku nějakého z prvků v síti. Co se týče napájení, všechna zařízení jsou zálohována pomocí UPS od společnosti APC, přičemž můžeme zabezpečit napájení minimálně po dobu 90 minut či dle požadavků konkrétní situace.

Příklad síťové infrastruktury

Příklad síťové infrastruktury

BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ

Systém řízení přístupů je umístěn na serveru, který pro autentizaci využívá TACACS+. Možno využít i RADIUS. Servery pro dohled nad technologiemi jsou virtuální a k tomu účelu slouží platforma VMWare. Pro bezpečnost sítě jako takové používáme NGFW od předních výrobců, jako jsou například: Check Point, Fortinet a další. Naši technici mají speciální certifikaci na firewally Check Point, proto mohou navrhnout a implementovat nejoptimálnější řešení.

REALIZACE PÁTEŘNÍ OPTICKÉ SÍTĚ V PROJEKTU KBS

Naše společnost Sec-Communication, a. s. je jedním ze dvou hlavních realizátorů projektu „Komplexní bezpečnostní systém“ (KBS) v pražském metru. V rámci tohoto projektu byla v Dopravním podniku hl. m. Prahy vybudována 10GE páteřní síť, po které jsou provozovány technologie jako např. CCTV, dispečerské telefony, informační panely, rozhlasové ústředny či vstupní systém. Tyto jsou průběžně doplňovány dalšími technologiemi. V současné době některé stanice procházejí rozsáhlou rekonstrukcí, kde dochází k obměně starých technologií za nové, vyspělejší a moderní. Díky kvalitnímu návrhu datové sítě, jak z hlediska kapacity, tak zabezpečení chodu sítě v případě výpadku elektřiny nebo samotného aktivního prvku, mohou všechny tyto technologie fungovat bez jakéhokoliv vlivu na její funkčnost. 

BLOKOVÉ SCHÉMA CCTV

BLOKOVÉ SCHÉMA CCTV

 

 

 

Loga

 

| More
TiskNahoru