Inteligentní dopravní a telematické systémy

SEC-COM>Produkty a řešení>Inteligentní dopravní a telematické systémy

Bezpečná a efektivní doprava je pro moderní společnost zásadním prostředím. Zároveň je předpokladem rozvoje a prosperity. Se zvýšenou hustotou dopravy se toto prostředí stává zranitelnějším a roste poptávka po tzv. inteligentních dopravních systémech (ITS), které mimo jiné mohou radikálně zlepšit bezpečnost a efektivitu.

Pro podporu svých zákazníků při zabezpečování a zvyšování efektivity silniční dopravy poskytujeme řešení, mezi které patří inteligentní systémy ovládání a řízení, dohledové a varovné systémy. S jednotlivými výše uvedenými systémy máme dlouholeté zkušenosti a můžeme se opřít o reálná data.

Zejména řízení dopravy resp. její bezpečnost je velice komplexní obor, který stejně jako jiné oblasti lidských aktivit pracuje s množstvím tzv. „telematických dat", aby postupně navrhnul takové mechanismy řízení, které budou optimální. Naše řešení z hlediska řízení dopravy se opírá zejména o sběr a vizualizaci dopravně telematických dat, jako jsou např.

  • Rychlost dopravy sledovaného úseku
  • Hustota provozu sledovaného uzlu
  • Klasifikace či vážení vozidel projíždějících daným uzlem
  • Meteorologické informace

Pokud si za svého partnera zvolíte společnost Sec-Communication, a.s., budete mít přístup k široké nabídce řešení, která Vám pomohou zvyšovat úroveň bezpečnosti a efektivity silniční dopravy, na které je společnost každodenně závislá.

 

| More
TiskNahoru