Axis Roadshow 2014

SEC-COM

2 . 6 . 2014

Společnost Sec-Communication, a.s. se účastnila série setkání Axis Roadshow 2014.

Každoroční setkání partnerů společnosti Axis Communications se konalo ve dnech 20. - 22. května 2014 v Bratislavě, Brně a Praze. Společnost Sec-Communication byla přizvána na Axis Roadshow 2014 prezentovat projekt z oblasti bezpečnosti na ochranu perimetru v kritické infrastruktuře. Zástupce společnosti Sec-Communication seznámil účastníky s uceleným řešením na ochranu perimetru a předvedl funkční demo tohoto systému. Celý systém se skládal s plotového systému PERIDECT od společnosti SIEZA, termovizních a otočných kamer od společnosti AXIS, datové infrastruktury LAN-RING od společnosti METEL, video management systému ATEAS Security a integračního bezpečnostního systému C4 od společnosti Gamanet. Novinkou v této oblasti pak bylo využití videodetekční aplikce (ACAP) od společnosti IPS přímo v termovizní kameře AXIS Q1922-E. Celá akce byla velmi úspěšná, o čemž svědčil i velký zájem posluchačů dotazujících se na podrobnosti k systému u našeho funkčního dema.

Axis Roadshow 2014

Axis Roadshow 2014 Axis Roadshow 2014 Axis Roadshow 2014 Axis Roadshow 2014

Všechny aktuality

| More
TiskNahoru